Category Archives: ประติมากรรม

ประติมากรรม 17 ชิ้น


ผลงานชื่อ : สัมพันธภาพ
ศิลปิน : ศราวุธ ดวงจำปา
ชิ้นงาน : งานเชื่อม ขนาด 6.0 x 6.0 เมตร สูง 8.0 เมตร
แนวคิด : สัมพันธภาพของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ในจักวาลที่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของโลก กล่าวถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อการดำรงอยู่และพัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ กัน ไม่มีสังคมใดอยู่รอดได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับการช่วยเหลือไม่มากก็น้อยกับวิธีชีวิตรอบข้าง
ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในวิถีชีวิตของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสงบสุข มุ่งมั่น เข้มแข็ง เกื้อหนุนจุนเจือ และสามัคคี สีฟ้า แทนค่าท้องฟ้าและน้ำทะเล สีแดงดั่งแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้า สดใส หนักแน่น มั่นคงด้วยพลังของการต่อสู้ สีเหลือ คือความอ่อนหวานและนุ่มนวลดั่งแสงจันทร์


ผลงานชื่อ : Orchid
ศิลปิน : Jon Barlow Hudson, United States
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 2.90 x 2.90 เมตร สูง 4.00 เมตร
แนวคิด : ผลงานประติมากรรมในชื่อ Orchid เปรียบเสมือนดอกไม้ทรงเรขาคณิตในองค์ประกอบแบบ 3 มิติ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกกำหนดช่วงตัวมีน้ำหนักเบา และมีขนาดยาวกว่าส่วนปีทั้ง 2 ข้าง รูปทรงภายในมีลักษณะแบนราบและพื้นผิวที่ถูกออกแบบอย่างลงตัวให้สามารถทนต่อแรงเสียดทานใดๆ เมื่อถูกนำมาติดตั้งในบริเวณกลางแจ้ง โดยนัยสำคัญต้องการให้ผลงานสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ภายใต้ความกลมกลืนกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ผลงานชื่อ : King of Sky
ศิลปิน : Denis St-Pierre, Canada
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 1.50 x 0.3 เมตร สูง 5.8 เมตร
แนวคิด : พญาอินทรี คือจ้าวแห่งนกที่สง่างามและน่าเกรงขาม เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่ผู้คนหลงใหลและชื่นชมพญาอินทรี มนุษย์เปรียญพญาอินทรีว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ความมีอิสระ เสรีภาพ และมีความยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ ในบางศาสนาเชื่อว่าพญาอินทรีสามารถบินทะยานสูงจนสัมผัสพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้าได้


ผลงานชื่อ : กลองสะบัดชัย
ศิลปิน : อินสนธิ์ วงศ์สาม เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรม สร้างงานประติมากรรมแนวนามธรรมจากวัสดุธรรมชาติประเภทไม้ ใช้ชีวิตอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ชิ้นงาน : งานเชื่อม ขนาด 4.50 x 4.50 เมตร height 6.00 เมตร
แนวคิด : ผลงานชุดนี้เป็นความคิดฝันของศิลปินที่ต้องการสร้างประติมากรรมที่มีรูปร่างและโครงสร้างคล้ายวัตถุสมัยใหม่แต่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้อยู่ในท้องทะเล ใช้สีระบายรูปทรงด้วยสีแดงเพื่อให้รู้สึกถึงความสุข ความเบิกบาน ทำลายความเงียบเหงาของชีวิตให้สลายไป


ผลงานชื่อ : พลังจักรวาล
ศิลปิน : นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
ชิ้นงาน : สเตนเลส ขนาด 5.50 x 5.50 เมตร สูง 6.0 เมตร
แนวคิด : สรรพสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกระแสการเคลื่อนไหวของจักรวาลเป็นพลังงานเดียวกันกับการสืบเนื่องของสรรพชีวิต ก่อกำเนิด เติมโต และแตกสลายไปแล้วกลับเกิดใหม่เช่นนี้เรื่อยไปไม่รู้จบสิ้นเป็นนิรันดร์กาล


ผลงานชื่อ : กอและ
ศิลปิน : มนตรี สังข์มุสิกานนท์
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 1.90 x 1.90 เมตร สูง 9.0 เมตร
แนวคิด : ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจจาวิธีชีวิตของชาวประมง และรูปทรงของเรือกอและของภาคใต้ที่มีโครงสร้างโค้งงาม โดยสร้างรูปประติมากรรมจากโครงสร้างของเรือให้ประสานสัมพันธ์กันเปรียบดั่งวิถีชีวิตของชาวใต้ที่มีความแตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติทั้งเชื้อชาติและศาสนา โครงสร้างของประติมากรรมพุ่งโค้งทะยานขึ้นสู่เวลาเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อการก้าวไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุดของชีวิต


ผลงานชื่อ : จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า
ศิลปิน : Bettino Fraccini & Diana Manni, Italy
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร สูง 7.00 เมตร
แนวคิด : เมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาประเทศไทยได้เห็นต้นโกงกางซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ต้นไม้ชนิดนี้จะมีรากอยู่ภายนอกและแทงรากลงสู่พื้นดิน และมีลำต้นตั้งตรงขึ้น บนยอดจะมีใบสีเขียว ลักษณะทั่วไปของต้นโกงกางคือการเจริญเติมโตจากพื้นดินสู่ท้องฟ้า

ผลงานประติมากรรม “จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า” จะมีโครงสร้างของรากปรากฏให้เห็นอยู่ภายนอก ในขณะที่ส่วนกลางทำด้วยเหล็กอ่อนพับม้วนขึ้นไป ส่วนบนเปิดและแตกตัวออก และจากปรัชญาของศาสนาพุทธซึ่งเป็นสานาประจำชาติของประเทศไทย หนึ่งในคำสอนของสาสนาก็คือ การปล่อยวาง การละทิ้งจาก “ทุกสิ่ง” ผลงานชิ้นนี้ต้องการสื่อถึงความจริงข้อนี้ แผ่นสเตนเลสม้วนจะสะท้อนถึงการเดินทางที่มีสินสุดของชีวิตและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด รากที่หยั่งลึกลงสู่ดิน เปรียบเหมือนการยึดติดกับวัตถุ ส่วนการเปิดแผ่นเหล็กด้านบนเปรียบเหมือนการปล่อยวางจากทุกๆ สิ่ง เพื่อให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสงบสุข


ผลงานชื่อ : เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ศิลปิน : กมล ทัศนาญชลี
ชิ้นงาน : งานเชื่อม ขนาด 8.50 x 7.00 เมตร สูง 9.00 เมตร


ผลงานชื่อ : ข้างขึ้นข้างแรม
ศิลปิน : วิชัย สิทธิรัตน์
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 1.40 x 1.12 เมตร สูง 5 เมตร
แนวคิด : พระจันทร์หรือดวงจันทร์โดยธรรมชาติเป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่เป็นบริวารของโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลก ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับโลกของเราในยามข้างขึ้น ดวงจันทร์มีแสงสว่างนุ่มนวลเย็นตา ด้วยแรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้น้ำทะเลมีระดับสูงขึ้น และในยามข้างแรมน้ำทะเลก็จะลดระดับลง ดวงจันทร์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญเมื่ออยู่คู่กันกับทะเล ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความฝัน ความงาม ความสุขมาสู่จิตใจ

ในแง่ธรรมะ ยามใดที่จิตของเรามีความสุข เบิกบาน ก็เหมือนพระจันทร์ในเวลาข้างขึ้น ยามใดที่จิตใจเราเศร้าหมองจิตก็จะมืดมิดเหมือนคืนข้างแรม สภาวะเช่นนี้เกิดกับมนุษย์ทุกรูปทุกนาม แต่สำหรับผู้ฝึกจิตมาดีแล้วย่อมมีสติและสามารถเฝ้ามองสภาวะของจิตที่เปลี่ยนไปมาอย่างสงบ


ผลงานชื่อ : มีดม้างฟ้า
ศิลปิน : ถวัลย์ ดัชนี, ศิลปินแห่งชาติ
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 2.10 x 2.60 เมตร สูง 9.00 เมตร
แนวคิด : พระเจ้าแผ่นดิน ศูนย์รวมแห่งเอกภาพของแผ่นฟ้า พื้นน้ำ ท้องทะเล ความดี ความงามอันวิจิตร ข้าพเจ้านำรูปลักษณ์ของกริช สัญลักษณ์แห่งกษัตริย์ อาวุธของเทวราชา เครื่องหมายของจิตวิญญาณ ภูมิมรดกแห่งสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างสรรค์กับประชาชนเมืองสงขลา เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์


ผลงานชื่อ : ท่วงทำนองแห่งมิตรภาพ
ศิลปิน : ชำเรือง วิเชียรเขตต์
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 6.50 x 6.50 เมตร สูง 5.15 เมตร
แนวคิด : ศิลปินแห่งชาติสาขาประติกรรม สร้างงานประติมากรรมในแนวนามธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงยืนของมนุษย์ที่มีอยู่ 2 รูปทรง เป็นรูปทรงที่สัมพันธ์กัน เปรียบดั่งน้ำใจไมตรีแห่งมิตรภาพของมวลมนุษยชาติที่มีต่อกัน เป็นหลักของชีวิตที่มีความเป็นเพื่อน มีความห่วงใยต่อกันและกัน พร้อมที่จะก้าวต่อไปในหนทางข้างหน้าด้วยความมั่นคงสันติสุข และสันติภาพของโลก


ผลงานชื่อ : เท่งชมดาว
ศิลปิน : เข็มรัตน์ กองสุข
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 10.0 x 10.0 เมตร สูง 7.8 เมตร
แนวคิด : เท่ง หรืออ้ายเท่ง หรือปู่เท่ง เป็นชื่อรูปตลกของหนังตะลุงซึ่งทุกคณะมักจะมีประจำโรงเป็นตัวตลกที่มีนิสัย ลีลาการพูด สำเนียงพูด เป็นลักษณะเดียวกัน เป็นเสนาคู่หูกับหนูนุ้ยในหนังตะลุง ประวัติความเป็นมาเชื่อกันว่ารูปของเท่งมีผู้ตัดเลียนรูปร่างลักษณะและถอดนิสัยมาจากบุคคลจริงซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ผลงานประติมากรรมชื่อ “เท่งชมดาว” ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของวิถีชีวิตพื้นถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงจิตวิญญาณ สังคมที่เรียบง่าย ความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลอดถึงความน่ารักมีเสน่ห์ ความหวังของมนุษย์ และจินตนาการอันไม่สิ้นสุด


ผลงานชื่อ : พืชพรรณ : สัญลักษณ์แห่งชีวิต
ศิลปิน : วิโชค มุกดามณี
ชิ้นงาน : งานเชื่อม ขนาด 2.0 x 7.0 เมตร สูง 4 เมตร
แนวคิด : มนุษย์มีการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ท่ามกลางกระแสของความเจริญเติมโตในสังคมปัจจุบัน ทำให้เรารับรู้ถึงวิวัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานอยู่ด้วยกัน

ภาพประติมากรรมชิ้นนี้เสมือนดั่งเมล็ดพันธุ์พืช คล้ายดั่งต้นข้าวของชาวนาที่งอกงาม เติมโตในช่วงเวลาต่างๆ อยู่ 4 ลักษณะ ต้นกล้าที่งอกจาเมล็ดพันธุ์ในระยะแรกต้องคอยถนอมดูแลรักษา ต้นกล้าค่อยๆ เติมโต กล้าแข็งมีชีวิตขึ้นทีละน้อย เมื่อแตกใบเข้มแข็งขึ้น มีความงดงามของรูปร่าง มีจังหวะลีลานุ่มนวลดำรงอยู่สภาพแวดล้อมที่ผันแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะ รูปทรงทั้ง 4 เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เกิดตามธรรมชาติ มีความรัก คามผูกพันอันอบอุ่น มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มีความสำคัญของกำดำรงชีวิตที่มีความหมายและความหวัง เป็นชีวิตที่เจริญงอกงามรุ่งเรือง


ผลงานชื่อ : สามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง
ศิลปิน : สมหมาย มาอ่อน
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 3.60 x 5.40 เมตร สูง 3.60 เมตร
แนวคิด : ประติมากรรม สามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง คือเอกภาพของ 3 กลุ่มชน ในการร่วมพลังสามัคคีสร้างเมืองสงขลา 3 กลุ่มชน อันได้แก่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวจีนที่อพยพเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภารในอดีต โดยนำเลข 3 มารวมกันสร้างเป็นประติมากรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แสดงความภักดีและพลังสามัคคีของประชาชนแห่งเมืองสงขลา


ผลงานชื่อ : The Origin
ศิลปิน : Miguel Hernandez Urban, Mexico
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 3.80 x 1.30 เมตร สูง 6.16 เมตร
แนวคิด : ข้าพเจ้าสร้างเมล็ดพันธุ์ของชีวิตที่บริสุทธิ์ให้ก่อนกำเนิดเริ่มต้นจากส่วนแกนกลางของรูประติมากรรมรายล้อมรูปทรงเล็กที่บริสุทธิ์ พืชมีรูปทรงโค้ง 3 วงซ้อนกันอย่างสมบูรณ์อยู่ 2 ด้าน ประติมากรรมที่รวมตัวเชื่อมโยงประสานกันทั้งหมด แสดงพลังของการปกป้อง ดูแลให้ชีวิตมีความสุข สงบ ร่มเย็น


ผลงานชื่อ : พลังสำคัญกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ศิลปิน : Edgar Zuniga, Costa Rica
ชิ้นงาน : สแตนเลส 1.22 x 0.8 เมตร สูง 4.88 เมตร
แนวคิด : ผลงานประติมากรรมนี้สื่อถึงโลกสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและทำให้เกิดผลต่อการทำลายธรรมชาติ โดยเน้นการสร้างประติมากรรมให้มีโครงสร้างแบบรูปทรงเรขาคณิตเพื่อแสดงพลังของเทคโนโลยีพร้อมกับสภาพรูปทรงท่อสีแดงที่ต้องการแสดงสัญลักษณ์ของเส้นเลือดแดงของมนุษย์และสื่อถึงความผูกพันขอโลกกับรากเหง้าของมนุษย์ รูปทรงทั้งสองประเภทผูกพันเกี่ยวข้องกันเป็นความสัมพันธ์ของความมีชีวิตของมนุษย์กับเทคโนโลยีที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนให้สอดคล้องและกลมกลืนกับพลังของธรรมชาติ


ผลงานชื่อ : การเปิดรับ
ศิลปิน : Florence Hoffman, Luxembourg
ชิ้นงาน : สแตนเลส ขนาด 2.70 x 1.20 เมตร สูง 4.50 เมตร
แนวคิด : “การเปิดรับ” คือการผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สถานที่ซึ่งได้รับการตบแต่งสวยงาม หรือโดยอีกนัยหนึ่งคือ ประตูนี้จะเปิดรับทุกๆ คนให้เห็นว่าอะไรอยู่ “ภายใน” เชื้อเชิญให้มาเยี่ยมเยือน เปรียบเหมือนจังหวัดสงขลาที่จัดโครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ซึ่งจะเปิดประตูให้ผู้คนได้เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา

ที่มา http://www.songkhlacity.go.th

Advertisements